Επικοινωνία

Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Αγροτεμάχιο 51
Κτίριο “GANAS & GANAS”
ΤΚ 570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη
T: 2310 48 30 70
F: 2310 48 30 71
e-mail: info@sasth.gr